Gater og veger med personnavn


Vi har nå gleden av å presentere en tilnærmet fullstendig oversikt over gatenavn med personnavn i Kongsvinger by og det bynære området.

Hensikten er å gi litt opplysninger om hvem de var, disse personene som finnes i gatene våre. Det må antas at slik kunnskap fortaper seg ettersom generasjonene går, og ikke minst vil innflyttere kunne få litt lokalhistorisk kunnskap på denne måten.

Vi må understreke at dette bare skal være en kort identifisering av personene. De som måtte ha behov for mer omfattende biografiske opplysninger, må søke andre steder.

Arbeidet, som er utført av våre medlemmer Knut Raabe og Per Tore Broen, vil knytte seg til et tidligere arbeid av Terje Kristiansen.

Tom Knardahl har her, som ved bildedatabasen , utviklet den datatekniske løsningen.


Vis veger Tilbake Historisk innledning